در طی پنج سال آینده در راستای ارتقا ابعاد پژوهشی و آموزشی و سلامت جامعه در زمینه مرتبط با پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی این مرکز کوشش می نماید با استفاده از نیروهای انسانی متعهد و متخصص و علاقمند فعالیت های پژوهشی کاربردی مرتبط با علم اکوکاردیوگرافی را گسترش داده و به یکی از فعالترین و معتبرترین مراکز بهره گیری تحقیقاتی در کشور تبدیل شود به عنوان یک مرکز تحقیقاتی علمی، معتبر و پیشرو در سطح ملی، منطقه ای مطرح شود.اهداف مرکز:

1. بهبود کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی مرکز

2. افزایش انتشار مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی

3. افزایش روندرشد تولید و انتشار علم و توانمند سازی مرکز بصورت انتشار مجله و تهیه متون مرجع در رابطه با تحقیقات علم اکوکاردیوگرافی در سطح کشوری و بین المللی

4. رقابت فعال در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی بین المللی و کشوری با توجه به پتانسیلهای علمی و پژوهشی مرکز تحقیقاتی

5. جذب توانمندسازی نیروی پژوهشگر مرکز

6. انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی

7. برگزاری کارگاههای آموزشی و در صورت انکان همایش های کشوری و بین المللی

8. ایجاد ارتباط فعال با کلیه نهادهای ذینفع حوزه تجهیزات پزشکی در جهت جلب مشارکت آنان در شکل گیری سیاست های کشور در این حوزه

9. توسعه دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی مرتبط با حوزه مربوطه

10. توسعه فضاها، امکانات و نیروهای متناسب با برنامه های تدوین شده

11. فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت دسترسی به منابع معتبر علمی

12. ارائه مشاوره به محققین در حوزه های مورد نیاز پژوهش و نیز فراهم کردن امکانات تدارکاتی لازم

13. تشکیل کمیته های مشترک روش های مختلف تصویربرداری غیر تهاجمی اعم از MRI و CT به منظور شناخت نیازها و پرورش ایده ها

14. شناسایی اولویت های پژوهشی در عرصه های بنیادی و کاربردی

15. ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی

16. ارتقای کیفیت پژوهش ها و توانمند سازی گروههای پژوهشی در طراحی، اجرا ، و انتشار نتایج پروژه های تحقیقاتی

17. ارتقای بهره وری پژوهشگران

18. نهادینه سازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه های اسلامی انسانی

19. گسترش و تقویت همکاری بین بخشی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، وزارت بهداشت و سایر سازمان های مرتبط

20. توجه به دانش بومی و پژوهشهای ملی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی

21. ارتقای کمیت و کیفیت نشریات پژوهشکده جهت نمایه شده در پایگاه های معتبر علمی

22. تعیین سازوکارهای تشویق پژوهشگران برتر

23. تامین بخشی از بودجه پژوهشکده از طریق جذب مشارکت های مالی سایر سازمان ها از طریق ارتباط  و تعریف پروژه های مورد نیاز