در کشورما، نیز با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در زمینه ارتقای سیستم سلامت و بهداشت درحیطه بیماریهای قلب و عروق وبا همکاری و همت اساتید مجرب وپیشگام و با تامین ابزارهای پژوهشی و اموزشی دوره  اموزش فلوشیپ اکوکاردیوگرافی برای اولین بار در بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان قلب شهید رجایی در سال 1379توسط آقایان دکتر فریدون نوحی، دکتر مجید ملکی، دکتراحمد صالحی عمران و خانم دکتر سیده زهرا اجاقی حقیقی بنیان گزاری شد و اولین گروه دانش آموختگان این رشته  در سال 1380 این دوره را با موفقیت به اتمام رساندند.علاوه بر ان بیمارستان قلب شهید رجایی اولین مرکز اموزش فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که در سال 1384 به صورت رسمی به رسالت خود ادامه داد. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق دانش آموختگان این رشته،که ازاین دو مرکز فارغ التحصیل شده اند در بسیاری از مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی قلبی عروقی کشور مشغول خدمت رسانی به بیماران محترم می باشند.