تماس با مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافیتلفن تماس: 23923082-021

دورنما: 22663209-021

آدرس سایت:
echo-research.rhc.ac.ir/

 آدرس پست الکترونیکی:
erc@rhc.ac.ir

آدرس پستی:
تهران- خسابان ولی عصر- ابتدای بزرگراه نیایش- جنب پارک ملت- مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی- ساختمان پژوهشکده- طبقه دوم- مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

صندوق پستی: 1996911151