نوع خبر 
 
 
نهمین سمینار سالیانه انجمن اکوکاردیوگرافی ایران

این سمینار با همکاری و همیاری انجمن قلب و عروق ایران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی  برگزار گردید. محور اصلی این سمینار تازه های  پیشرفت ها و آخرین روش های نوین در اکوکاردیوگرافی ،کاربردهای اکوکاردیوگرافی در کلینیک،استفاده از اکوکاردیوگرافی در بیماران دارای فشارخون ،بیماران که ضربان های قلب نامنظم دارند و بیمارانی که سرطان  دارند و تحت درمان شیمی درمانی قرار می گیرند، بوده و در حاشیه این سمینار نیز جلسه بررسی کیس های جالب و پرسش و پاسخ نیز بود . يکشنبه 18 مهر 1395  12:28

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 31 شهريور 1397  10:15:53
تعداد بازديد از اين خبر : 1641