طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

 

 

 • کد طرح: 98050
 • نام طرح بررسی یافته های اکوکاردیوگرافیک با روش 2D strain  در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور 
 • مجری طرح:  دکتر محمدرضا کریم لو 
 

 

 • کد طرح: 98049
 • نام طرح بررسی مقایسه ای echocardiographic LV  strain    با CMR strain در تشخیص زودرس درگیری قلبی در بیماران تالاسمیک
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی 
 • مجری طرح:  دکتر حامد فتاحی 
 

 

 • کد طرح: 98043
 • نام طرح بررسی ارتباط پارامترهای استرین دهلیز چپ با وجود و شدت اکوکنتراست خودبخودی گوشک دهلیز چپ در بیمارانی که به علت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای کاندید کاردیوورژن یا ابلیشن هستند.
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی 
 • مجری طرح:  دکتر اعظم سلیمانی 
 

 

 • کد طرح: 98031
 • نام طرح بررسی شیوع انتروکوک و استافیلوکوک اورئوس در بیماران مبتلا به اندوکاردیت حاد به روش کشت خون و مولکولی در یک بیمارستان قلب شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور 
 • مجری طرح:  خانم ماهرخ باقری مقدم- خانم طناز معصومی 
 

 

 • کد طرح: 98020
 • نام طرح بررسی و آنالیز نتایج 2 ساله رجیستری کاردیوانکولوژی در سالهای 1396و1397
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل 
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه ظهریان 
 

 

 • کد طرح: 98019
 • نام طرح بررسی ارزش پروگنوستیک ایندکس سطح دریچه میترال در پیشگویی عوارض قلبی عروقی اصلی در بیماران با تنگی روماتیسمی دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلی پورافکاری، دکتر هما مظاهری- دکتر پاسا پناهی 
 

 

 • کد طرح: 98018
 • نام طرح :  مقایسه اندکس های دفورمیشن میوکارد در حالت استراحت و در پیک exercise  در استرس اکو کاردیوگرافی در بیماران هیپرتیروئید درمان نشده با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر خدیجه محمدی 
 

 

 • کد طرح: 98014
 • نام طرح تعیین شکل دریچه سه لتی در بیماران با نارسایی متوسط - شدید دریچه سه لتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در سال 97-98
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه کرمعلی 
   

 

 

 • کد طرح: 97134
 • نام طرح تحلیل دینامیک قلب با استفاده از اندازه¬گیری پیچش ناحیه¬ای و سراسری بطن چپ و بررسی تکرارپذیری این معیار
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم آیدا آرامی
 

 

 • کد طرح: 97131
 • نام طرح کاردیومیوپاتی نان کامپکشن بطن چپ: تعیین پارامترهای حساس و اختصاصی بوسیله اکوکاردیوگرافی پیشرفته در مقایسه با کاردیاک ام آر آی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلا حسینی
 

 

 • کد طرح: 97100
 • نام طرح بررسی حجم بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی دو بعدی (2D) و مقایسه accuracy روش ارائه شده با gold standard) MRI)
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر محمدرضا افتخاری
 

 

 • کد طرح: 97074
 • نام طرح بررسی پارامترهای فیزیکی - مکانیکی استخراج شده از تصاویر اکوکاردیوگرافی عضله میوکارد بطن چپ و آئورت در افراد مبتلا به آترواسکلروز قبل و بعد از استنت گذاری در استنت های دارویی به روش آنژیوپلاستی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم زینب السادات احمدی
 

 

 • کد طرح: 97068
 • نام طرح ارزیابی شیوع و ریسک فاکتورهای عوارض نورولوژیک در بیماران با اندوکاردیت عفونی در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران
 • مدیر اجرایی طرح دکتر شبنم بوداغ
 • مجری طرح:  دکتر شبنم بوداغ
 

 

 • کد طرح: 97065
 • نام طرح تصویربرداری قلب در سرطان پستان
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه زاده باقری
 

 

 • کد طرح: 97055
 • نام طرح بررسی اثر دارویN-acetyl cysteine بر بهبود عملکرد دیاستولیک و پسرفت افزایش ضخامت دیواره بطن چپ در مبتلایان به sarcomeric HCM
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر نسرین قدک کار 
 

 

 • کد طرح: 97049
 • نام طرح بررسی نتایج میان مدت پیگیری افراد مشکوک به بیماری عروق کرونر با استرس اکوکاردیوگرافی با ورزش یا دوبوتامین نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر لیلی پورافکاری
 

 

 • کد طرح: 97047
 • نام طرح ارزیابی رابطه اندکسE/e'/SV در بیماران نارسایی قلبی جبران نشده بطن چپ در بدو مراجعه با مدت زمان بستری این بیماران و یافته های پروگنوستیک حین بستری
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر فریده آخوندی
 

 

 • کد طرح: 97045
 • نام طرح ارزیابی مکانیک بطن راست بوسیله اکوکاردیوگرافی پیشرفته در بیماران با کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلا حسینی
 

 

 • کد طرح: 97018
 • نام طرح مقایسه global longitudinal strain بطن چپ در بیماران کاردیومیوپاتی هیپوکینتیک غیر دیلاته با بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر هدا ممبینی
 

 

 • کد طرح: 97017
 • نام طرح بررسی استرین حفرات قلب در بیماران مبتلا به تنگی میترال کاندید بالون والوپلاستی پرکوتانئوس قبل و 24 ساعت بعد از پروسیجر
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر ملودی فراشی
 

 

 • کد طرح: 97011
 • نام طرح مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافی پیشرفته با اکوکاردیوگرافی متداول دو بعدی در بیماران با تنگی شدید آئورت در ارتباط با فالوآپ پنج ساله بیماران
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر کامران محمدی
 

 

 • کد طرح: 97009
 • نام طرح بررسی دهلیز چپ به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی heart model در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینتر مدیا
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر نکیسا خوانساری 
 

 

 • کد طرح: 97007
 • نام طرح بررسی کامل بیماران مبتلابه نارسایی شدید دریچه میترال با استفاده ازاکوکاردیوگرافی پیشرفته و مقایسه آن با روشهای متداول تشخیصی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر مهرداد جعفری فشارکی
   

 

 • کد طرح: 96094
 • نام طرح بررسی میزان موفقیت بستن جراحی گوشک دهلیز چپ با روشهای مختلف جراحی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکترفیروزه مرادکرمی
 

 

 • کد طرح: 96091
 • نام طرح بررسی میزان پاسخ به درمان ترومبولیتیک در مقایسه با عمل جراحی در بیماران با ترومبوس دریچه پروستتیک در بیمارستان قلب شهید رجایی از سال 1385 تاکنون
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر نگار صرافی راد
 

 

 • کد طرح: 96070
 • نام طرح بررسی و مقایسه روش های پیشرفته اکوکاردیوگرافی سه بعدی، نرم افزار heart model ، twist و strain imaging با روش متداول اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران سرطانی
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر مائده عربیان
 

 

 • کد طرح: 96053
 • نام طرح بررسی ارزش تشخیصی استرس اکوکاردیوگرافی، Holter و Fragmented QRS در شناسایی درگیری ساب کلینیکال قلبی در مبتلایان به تالاسمی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر محدثه بهجتی
 

 

 • کد طرح: 96059
 • نام طرح بررسی ژیومتری دریچه تریکاسپید به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی در بیماران با درگیری روماتیسمال دریچه تریکاسپید
 • مدیر اجرایی طرح دکترسیده زهرا مهشید اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکترراحله کاویانی
 

 

 • کد طرح: 96035
 • نام طرح:  World Alliance Societies of Echocardiography (WASE) Normal Values Study
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر آنیتا صادق پور
 

 

 • کد طرح: 96045
 • نام طرح توسعه نسل جدید لیدهای قلبی با خاصیت ضد بیوفیلم و ضد چسبندگی بر پایه نانوتکنولوژی به منظور بهبود خواص بیولوژیکی و آنتی باکتریال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر حسین قنبری
 

 

 • کد طرح: 96034
 • نام طرح بررسی عوارض ایجاد شده حین اکومری در بیماران مراجعه کننده به مرکز اکوکاردیوگرافی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در تابستان سال 97
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  خانم رقیه سپرده
 

 

 • کد طرح: 96032
 • نام طرح بررسی معیارهای دفورماسیون بطن چپ در سه‌ماهه‌ی دوم بارداری نرمال زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر گلناز هوشمند
 

 

 • کد طرح: 96031
 • نام طرح ارزیابی فناوری در بیمارستان با روش تصمیم گیری چند معیاره برای بهبود کیفیت سلامت مطالعه موردی
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  مهندس جواد اسدی
 

 

 • کد طرح: 96023
 • نام طرح بررسی اثر کاهش وزن چشمگیر به روش جراحی باریتریک بر اندکس های دفورماسیون میوکارد با استفاره از روش speckle tracking در بیماران چاق مراجعه کننده به بیمارستان فیروز گر
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر فرنوش لارتی
 

 

 • کد طرح: 96015
 • نام طرح بررسی همگرایی یافته های اکوکاردیوگرافی و MRI در بیماران Ebstein’s anomaly بالای 14 سال که به بیمازستان قلب و عروق شهیدرجایی مراجعه میکنند
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر حمیده خصالی
 

 

 • کد طرح: 96010
 • نام طرح بررسی اکوکاردیوگرافی سه بعدی حجم های دهلیز و بطن چپ با استفاده از دو روش QLAB و HeartModel و مقایسه این دو روش در بیماران دچار نارسایی دریچه آئورت مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر مرضیه پاکباز