طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۸

 

 • کد طرح: 98050
 • نام طرح بررسی یافته های اکوکاردیوگرافیک با روش 2D strain  در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور 
 • مجری طرح:  دکتر محمدرضا کریم لو 
 

 

 • کد طرح: 98049
 • نام طرح بررسی مقایسه ای echocardiographic LV  strain    با CMR strain در تشخیص زودرس درگیری قلبی در بیماران تالاسمیک
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی 
 • مجری طرح:  دکتر حامد فتاحی 
 

 

 • کد طرح: 98043
 • نام طرح بررسی ارتباط پارامترهای استرین دهلیز چپ با وجود و شدت اکوکنتراست خودبخودی گوشک دهلیز چپ در بیمارانی که به علت فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای کاندید کاردیوورژن یا ابلیشن هستند.
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی 
 • مجری طرح:  دکتر اعظم سلیمانی 
 

 

 • کد طرح: 98031
 • نام طرح بررسی شیوع انتروکوک و استافیلوکوک اورئوس در بیماران مبتلا به اندوکاردیت حاد به روش کشت خون و مولکولی در یک بیمارستان قلب شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور 
 • مجری طرح:  خانم ماهرخ باقری مقدم- خانم طناز معصومی 
 

 

 • کد طرح: 98020
 • نام طرح بررسی و آنالیز نتایج 2 ساله رجیستری کاردیوانکولوژی در سالهای 1396و1397
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل 
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه ظهریان 
 

 

 • کد طرح: 98019
 • نام طرح بررسی ارزش پروگنوستیک ایندکس سطح دریچه میترال در پیشگویی عوارض قلبی عروقی اصلی در بیماران با تنگی روماتیسمی دریچه میترال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلی پورافکاری، دکتر هما مظاهری- دکتر پاسا پناهی 
 

 

 • کد طرح: 98018
 • نام طرح :  مقایسه اندکس های دفورمیشن میوکارد در حالت استراحت و در پیک exercise  در استرس اکو کاردیوگرافی در بیماران هیپرتیروئید درمان نشده با افراد نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر خدیجه محمدی 
 

 

 • کد طرح: 98014
 • نام طرح تعیین شکل دریچه سه لتی در بیماران با نارسایی متوسط - شدید دریچه سه لتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در سال 97-98
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه کرمعلی