طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۷

 

 • کد طرح: 97134
 • نام طرح تحلیل دینامیک قلب با استفاده از اندازه¬گیری پیچش ناحیه¬ای و سراسری بطن چپ و بررسی تکرارپذیری این معیار
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم آیدا آرامی
 

 

 • کد طرح: 97131
 • نام طرح کاردیومیوپاتی نان کامپکشن بطن چپ: تعیین پارامترهای حساس و اختصاصی بوسیله اکوکاردیوگرافی پیشرفته در مقایسه با کاردیاک ام آر آی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلا حسینی
 

 

 • کد طرح: 97100
 • نام طرح بررسی حجم بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی دو بعدی (2D) و مقایسه accuracy روش ارائه شده با gold standard) MRI)
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر محمدرضا افتخاری
 

 

 • کد طرح: 97074
 • نام طرح بررسی پارامترهای فیزیکی - مکانیکی استخراج شده از تصاویر اکوکاردیوگرافی عضله میوکارد بطن چپ و آئورت در افراد مبتلا به آترواسکلروز قبل و بعد از استنت گذاری در استنت های دارویی به روش آنژیوپلاستی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  خانم زینب السادات احمدی
 

 

 • کد طرح: 97068
 • نام طرح ارزیابی شیوع و ریسک فاکتورهای عوارض نورولوژیک در بیماران با اندوکاردیت عفونی در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران
 • مدیر اجرایی طرح دکتر شبنم بوداغ
 • مجری طرح:  دکتر شبنم بوداغ
 

 

 • کد طرح: 97065
 • نام طرح تصویربرداری قلب در سرطان پستان
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر فاطمه زاده باقری
 

 

 • کد طرح: 97055
 • نام طرح بررسی اثر دارویN-acetyl cysteine بر بهبود عملکرد دیاستولیک و پسرفت افزایش ضخامت دیواره بطن چپ در مبتلایان به sarcomeric HCM
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر نسرین قدک کار 
 

 

 • کد طرح: 97049
 • نام طرح بررسی نتایج میان مدت پیگیری افراد مشکوک به بیماری عروق کرونر با استرس اکوکاردیوگرافی با ورزش یا دوبوتامین نرمال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر لیلی پورافکاری
 

 

 • کد طرح: 97047
 • نام طرح ارزیابی رابطه اندکسE/e'/SV در بیماران نارسایی قلبی جبران نشده بطن چپ در بدو مراجعه با مدت زمان بستری این بیماران و یافته های پروگنوستیک حین بستری
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر فریده آخوندی
 

 

 • کد طرح: 97045
 • نام طرح : ارزیابی مکانیک بطن راست بوسیله اکوکاردیوگرافی پیشرفته در بیماران با کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر لیلا حسینی
 

 

 • کد طرح: 97018
 • نام طرح مقایسه global longitudinal strain بطن چپ در بیماران کاردیومیوپاتی هیپوکینتیک غیر دیلاته با بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر هدا ممبینی
 

 

 • کد طرح: 97017
 • نام طرح بررسی استرین حفرات قلب در بیماران مبتلا به تنگی میترال کاندید بالون والوپلاستی پرکوتانئوس قبل و 24 ساعت بعد از پروسیجر
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر ملودی فراشی
 

 

 • کد طرح: 97011
 • نام طرح مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافی پیشرفته با اکوکاردیوگرافی متداول دو بعدی در بیماران با تنگی شدید آئورت در ارتباط با فالوآپ پنج ساله بیماران
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر کامران محمدی
 

 

 • کد طرح: 97009
 • نام طرح بررسی دهلیز چپ به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی heart model در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینتر مدیا
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر نکیسا خوانساری 
 

 

 • کد طرح: 97007
 • نام طرح بررسی کامل بیماران مبتلابه نارسایی شدید دریچه میترال با استفاده ازاکوکاردیوگرافی پیشرفته و مقایسه آن با روشهای متداول تشخیصی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر مهرداد جعفری فشارکی