طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶

 

 • کد طرح: 96094
 • نام طرح : بررسی میزان موفقیت بستن جراحی گوشک دهلیز چپ با روشهای مختلف جراحی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکترفیروزه مرادکرمی
 

 

 • کد طرح: 96091
 • نام طرح بررسی میزان پاسخ به درمان ترومبولیتیک در مقایسه با عمل جراحی در بیماران با ترومبوس دریچه پروستتیک در بیمارستان قلب شهید رجایی از سال 1385 تاکنون
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر نگار صرافی راد
 

 

 • کد طرح: 96070
 • نام طرح بررسی و مقایسه روش های پیشرفته اکوکاردیوگرافی سه بعدی، نرم افزار heart model ، twist و strain imaging با روش متداول اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران سرطانی
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  دکتر مائده عربیان
 

 

 • کد طرح: 96053
 • نام طرح بررسی ارزش تشخیصی استرس اکوکاردیوگرافی، Holter و Fragmented QRS در شناسایی درگیری ساب کلینیکال قلبی در مبتلایان به تالاسمی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر محدثه بهجتی
 

 

 • کد طرح: 96059
 • نام طرح بررسی ژیومتری دریچه تریکاسپید به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی در بیماران با درگیری روماتیسمال دریچه تریکاسپید
 • مدیر اجرایی طرح دکترسیده زهرا مهشید اجاقی حقیقی
 • مجری طرح:  دکترراحله کاویانی
 

 

 • کد طرح: 96035
 • نام طرح:  World Alliance Societies of Echocardiography (WASE) Normal Values Study
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر آنیتا صادق پور
 

 

 • کد طرح: 96045
 • نام طرح توسعه نسل جدید لیدهای قلبی با خاصیت ضد بیوفیلم و ضد چسبندگی بر پایه نانوتکنولوژی به منظور بهبود خواص بیولوژیکی و آنتی باکتریال
 • مدیر اجرایی طرح دکتر آنیتا صادق پور
 • مجری طرح:  دکتر حسین قنبری
 

 

 • کد طرح: 96034
 • نام طرح بررسی عوارض ایجاد شده حین اکومری در بیماران مراجعه کننده به مرکز اکوکاردیوگرافی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در تابستان سال 97
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  خانم رقیه سپرده
 

 

 • کد طرح: 96032
 • نام طرح بررسی معیارهای دفورماسیون بطن چپ در سه‌ماهه‌ی دوم بارداری نرمال زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکتر نیلوفر سمیعی
 • مجری طرح:  دکتر گلناز هوشمند
 

 

 • کد طرح: 96031
 • نام طرح : ارزیابی فناوری در بیمارستان با روش تصمیم گیری چند معیاره برای بهبود کیفیت سلامت مطالعه موردی
 • مدیر اجرایی طرح دکترآذین علیزاده اصل
 • مجری طرح:  مهندس جواد اسدی
 

 

 • کد طرح: 96023
 • نام طرح بررسی اثر کاهش وزن چشمگیر به روش جراحی باریتریک بر اندکس های دفورماسیون میوکارد با استفاره از روش speckle tracking در بیماران چاق مراجعه کننده به بیمارستان فیروز گر
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر فرنوش لارتی
 

 

 • کد طرح: 96015
 • نام طرح بررسی همگرایی یافته های اکوکاردیوگرافی و MRI در بیماران Ebstein’s anomaly بالای 14 سال که به بیمازستان قلب و عروق شهیدرجایی مراجعه میکنند
 • مدیر اجرایی طرح دکتر مژگان پارسایی
 • مجری طرح:  دکتر حمیده خصالی
 

 

 • کد طرح: 96010
 • نام طرح : بررسی اکوکاردیوگرافی سه بعدی حجم های دهلیز و بطن چپ با استفاده از دو روش QLAB و HeartModel و مقایسه این دو روش در بیماران دچار نارسایی دریچه آئورت مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی
 • مدیر اجرایی طرح دکترمریم شجاعی فرد
 • مجری طرح:  دکتر مرضیه پاکباز